www.VariscoPompy.pl
Dodaj do Ulubionych       Ustaw jako startową   Change Language
  Strona Główna
  Produkty Varisco
      Varisco Seria V
      Varisco Seria J
      Podstawowe Zastosowania
      Budowa Pomp
  LED- Oświetlenie
  Zapytanie
  O firmie
  Mapa Dojazdu
  Kontakt
  CENTRALA FIRMY
Katowice
ul. Panewnicka 88

E-mail:
      pompy (at) luthmar.pl
      marketing (at) luthmar.pl
Telefon:
    Infolinia: 0 801 011 681
    Centrala: +48 (32) 204-59-14
    Komórkowy: +48 603-28-28-78
 

  Pompy Varisco seria V - Wykonania przyłączy

Pompy V6 i V12 maja. przyłącza gwintowe BSP: na życzenie z kołnierzem UNI DN15 PN15lub 1/2” ASA 150.
Pompy V20, V25, V25-2, V30-2 mają przyłącza gwintowe BSP: na życzenie z kołnierzami UNI DN40 PN16 lub 1 1/2” ASA150.
Wszystkie inne modele seryjnie wyposaża się w przyłącza kołnierzowe.
Kołnierze, jeśli inaczej nie podano, dostarcza się następująco:
- Wykonane z żeliwa UNI 2237-67 PN16 płaskie
- Wykonane ze stali UNI 2240-67 PN płaskie

Norma Wykonanie Górna powierzchnia uszczelniania
ASA 125 Żeliwo płaska
ASA 150 Stal płaska lub z rowkiem
DIN 2533 Staliwo płaska lub z rowkiem
UNI 2237-67 Żeliwo z rowkiem wg UNI 2229-67
UNI 2240-67 Stal z rowkiem wg UNI 2229-67


Oznaczenia pomp

Typy pomp maja krótkie oznaczenie, które określa wielkość pompy, uszczelnienie walu, materiały i rozszerzenia opcji.

Wielkość pompy Uszczelnienie wału Materiał Rozszerzenie
V80 - 2 ST4W K +R2


Dane techniczne

Typ Przyłącze cal   mm Wydajność

jednostk.

l/obrót
Lepkość mm2/s (cSt) Prędkość
(1)
1/min
Ciśnienie [bar] / Moc silnika [kW] Ciężar
(3)
kg
2 4 8 12 16 G K
V6 ½”  15 0,0045
20
60
200
600
2000
6000
20000

1800
1800
1800
1800
1100
1100
  700

Zapotrzebowanie mocy (kW)   (2)   / l/ min.

2,5

2,5

0,21/8
0,25/8
0,3/8
0,4/8
0,23/4,9
0,3/4,9
0,19/3,1
0,25/8
0,29/8
0,34/8
0,44/8 0,25/4,9 0,33/4,9 0,2/3,1
0,3/7,8 0,35/7,8 0,4/7,9 0,5/7,9 0,29/4,8 0,38/4,9 0,23/3,1 0,36/7,7 0,4/7,8 0,46/7,8 0,57/7,9 0,33/4,8 0,42/4,9 0,26/3,1 0,42/7,6 0,5/7,6 0,52/7,7 0,63/7,8 0,37/4,8 0,45/4,9 0,28/3,1
V12 ½”   15 0,0085 20
60
200
600
2000
6000
20000
1800
1800
1800
1800
1100
1100
700
0,25/14,8
0,28/14,8
0,38/14,8
0,5/14,8
0,3/9
0,4/9
0,24/5,8
0,3/14,5
0,3/14,5
0,44/14,8
0,56/14,8
0,3/9
0,4/9
0,27/5,7
0,4/14 0,4/14 0,55/14,2 0,68/14,5 0,4/9 0,5/9 0,31/5,7 0,5/13,7 0,5/13,9 0,65/14 0,8/14,3 0,47/8,9 0,57/9 0,36/5,7 0,6/13,5 0,6/13,7 0,76/13,9 0,9/14,1 0,53/8,8 0,6/9 0,4/5,7 2,5

2,5

V20 1 ¼”  40 0,0214 20
60
200
600
2000
6000
20000
1800
1800
1800
1800
1100
1100
700
0,27/36,2 0,40/36,2 0,46/36,2 0,88/38,5 0,58/22,6 1/23,4 0,58/14,5 0,45/36 0,70/36 0,73/36 1,1/38,2 0,69/22,4 1,1/23,2 0,73/14,3 0,73/35 0,85/35 1/35 1,2/37,7 0,84/22 1,25/22,8 0,8/13,9 1/34,5 1,1/34,5 1,28/34,5 1,4/37,4 1/21,7 1,39/22,4 0,88/13,5 1,32/34 1,40/34 1,54/34 1,7/37 1,17/21,5 1,54/22 0,97/13,2 5,5

5,5

V25 1 ¼”  40 0,036 20
60
200
600
2000
6000
20000
1800
1800
1800
1800
1100
1100
700
0,6/62,3 0,7/62,3 1/62,3 1,5/62,5 1,18/39,3 1,57/40 1,32/24,9 0,86/61,8 1/61,8 1,32/51,8 1,8/62 1,47/39 1,85/39,8 1,47/24,7 1,47/60,5 1,7/60,7 1,14/60,7 2,2/61,2 1,76/38,7 2,2/39,4 1,5/24,5 2,1/59,2 2,2/59,5 2,5/59,5 2,6/60,6 2/38,4 2,5/39 1,81/24,3 2,8/58 3/59 3,2/59 3,3/60 2,35/382 2,8/38,6 2,1/24,2 5,5

5,5

V25-2 1 ¼”   40 0,045 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
1450
1450
1450
1300
1100
900
680
525
1,1/64 1,3/64 1,7/65 2,0/58 2,1/50 2,2/40 2,2/31 1,7/23 1,4/63 1,5/63 1,9/64 2,3/58 2,3/49 2,5/40 2,2/31 1,8/23 1,8/60 2,0/61 2,4/62 2,7/56 2,7/48 2,8/40 2,5/30 2,1/23 2,3/58 2,5/59 2,8/61 3,2/55 3,1/48 3,1/39 2,7/30 2,4/23 -
-
3,4/59 3,6/54 3,5/47 3,4/39 3,/30 2,6/23
13

12

V30-2 1 ¼”  40 0,082 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
1450
1450
1450
1300
1100
900
680
525
1,2/117 1,3/118 1,4/118 1,8/106 2,0/90 2,1/74 2,1/56 2,0/43 1,6/115 1,7/116 1,9/117 2,2/105 2,4/89 2,5/73 2,4/56 2,2/43 2,4/111 2,6/113 2,7/115 2,9/104 3,1/88 3,0/73 2,8/56 2,6/43 3,2/108 3,4/111 3,5/113 3,6/102 3,7/87 3,6/73 3,2/55 2,8/43 -
-
4,3/110 4,4/101 4,3/87 4,1/72 3,6/55 3,2/43
13

13

V50-3 2”    50 0,230 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
960
960
960
870
720
600
450
350
1,5/217 1,8/217 2,3/218 2,6/198 2,6/164 2,6/137 2,3/103 2,0/80 2,2/212 2,6/214 3,1/216 3,3/196 3,2/163 3,2/137 2,7/130 2,3/80 3,7/204 4,0/207 4,6/211 4,7/192 4,4/161 4,1/135 3,5/103 2,9/80 5,1/196 5,5/200 6,1/205 6,0/188 5,5/159 5,1/134 4,2/102 3,5/80 -
-
7,6/200 7,4/185 6,6/156 6,0/133 5,0/102 4,0/180
29

29

V60-2 2”    50 0,500 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
750
720
630
550
450
380
280
220
3,0/368 3,3/354 3,5/310 3,7/272 3,6/223 3,6/189 2,9/139 2,5/110 4,3/361 4,5/348 4,6/305 4,8/268 4,5/220 4,2/187 3,4/139 2,9/110 6,9/347 7,0/337 6,8/296 6,6/261 6,0/216 5,6/185 4,5/138 3,7/109 9,2/334 9,4/325 8,9/286 8,5/254 7,6/211 6,9/182 5,4/137 4,5/109 -
- 11,0/277 10,4/247 9,1/206 8,2/179 6,4/136 5,2/109
48

51

V70-2 3”    50 0,800 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
600
600
550
480
400
330
250
190
3,5/470 3,7/472 4,2/433 4,5/379 5,0/317 5,2/262 5,1/199 4,8/152 5,1/460 5,4/463 5,7/426 6,0/373 6,2/313 6,2/259 6,0/198 5,5/151 8,3/440 8,6/446 8,7/413 8,5/363 8,5/306 8,1/255 7,5/196 6,7/151 11,5/420 11,8/429 11,6/399 11,0/352 10,7/299 10,0/250 8,9/194 7,8/150 -
-14,5/386 13,7/342 13,0/292 11,8/245 102/192 8,9/149
-

82

V80-2 3"   80 1,200 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
600
600
550
480
400
330
250
190
4,5/707 4,9/709 5,4/651 6,0/569 6,4/476 6,5/393 6,3/299 5,8/228 7,0/694 7,3/698 7,7/642 7,9/563 8,0/471 8,0/391 7,5/298 6,7/227 11,8/667 12,1/675 12,0/624 12,0/549 11,4/462 11,0/386 9,6/296 8,3/227 16,6/641 16,9/653 16,5/605 16,0/536 14,7/453 13,5/381 11,7/294 10,0/226 -
-
21,0/587 19,6/522 18,0/445 16,2/376 13,8/291 11,5/225
79

84

V85-2 4"   100 1,600 20
60
200
600
2000
6000
600
600
550
480
400
335
5,7/945 6,2/947 9,2/873 7,5/761 7,9/635 8,5/533 8,9/930 9,4/935 12,3/866 10,2/754 10,2/631 10,5/531 15,3/902 15,8/910 18,3/852 15,4/740 14,7/622 14,2/526 21,7/873 22,2/885 24,2/833 20,5/726 19,0/614 18,0/521 -
-
-
-
-
-
84

-

V90-2 4"   100 2,200 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
430
430
390
340
280
230
175
135
5,6/924 6,0/927 6,3/843 7,0/736 7,9/608 8,5/500 8,5/383 8,3/296 8,8/902 9,0/909 9,3/828 10,0/725 10,0/600 10,4/496 10,0/380 9,7/296 15,0/858 15,0/871 15,0/798 15,0/702 14,3/585 14,0/486 13,0/376 12,0/294 21,4/814 21,6834 20,7/768 19,7/678 18,5/570 17,6/475 15,5/375 14,1/293 -
-
-
-
-
-
-
-
-

190

V100-2 4"   100 3,200 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
430
430
390
340
280
230
175
135
8,0/1341 8,5/1346 8,8/1223 10,0/1069 11,0/882 11,5/727 11,6/556 11,5/431 13,0/1306 13,0/1316 13,0/1199 14,0/1049 14,0/869 14,2/718 13,7/552 13,0/429 22,0/1235 22,0/1255 21,0/1150 21,0/1010 20,3/842 19,4/700 18,0/544 16,5/427 31,0/1165 31,3/1195 29,6/1100 28,3/971 20,6/815 24,4/682 21,7/536 19,5/424 -
-
-
-
-
-
-
-
190

200

V120-2 5"   125 6,500 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
315
315
280
245
200
170
125
100
12,0/1984 13,0/1994 11,5/1776 12,0/1558 12,0/1275 13,0/1072 11,7/805 12,3/648 19,0/1921 20,0/1940 17,6/1732 17,0/1523 16,0/1251 17,0/1072 14,7/797 15,0/645 26,0/1857 26,4/1886 23,7/1687 22,0/1486 21,0/1226 21,0/1056 17,6/786 17,2/643 33,0/1794 33,2/1832 30,0/1643 28,0/1453 25,0/1201 24,0/1040 20,5/781 19,5/640   370

390

V150-2 6"   150 7,800 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
315
315
280
245
200
170
125
100
15,0/2374 15,5/2386 14,0/2127 14,0/1865 14,6/1528 16,0/1304 14,6/964 15,0/777 23,0/2291 24,0/2315 21,0/2069 21,0/1820 20,0/1496 20,6/1283 18,2/953 18,0/773 31,5/2208 32,0/2245 28,6/2012 27,0/1774 25,0/1464 25,0/1286 21,6/943 21,0/770 40,0/2125 40,0/2174 36,0/1954 33,5/1729 30,6/1432 30,0/1240 25,0/932 24,0/766   380

400

V200 8"   200 16,700 20
60
200
600
2000
6000
20000
60000
250
250
225
195
160
135
112
85
240,/4014 26,0/4038 25,0/3646 25,5/3168 25,5/2607 26,5/2216 28,0/1850 25,0/1413 38,0/3852 40,0/3900 37,5/3535 37,0/3079 35,0/2547 34,6/2177 35,0/1830 36,0/1405 52,0/3690 54,0/3763 50,0/3424 48,0/2990 44,0/2485 42,0/2138 41,5/1810 35,7/1400 66,0/3529 68,0/3626 62,5/3313 58,6/2900 53,0/2422 50,0/2100 48,0/1790 40,6/1392   600

630


(1) Maksymalna zalecana prędkość obrotowa, zależna od lepkości.
(2) Pobór mocy przy maksymalnej prędkości obrotowej zalecanej dla określonej lepkości. Przy niższych prędkościach obrotów, przy stałej lepkości i stałym ciśnieniu, zapotrzebowanie mocy jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotów. Dla stałych lepkości i poboru mocy, ciśnienie może wzrastać odwrotnie proporcjonalnie do prędkości obrotowej, w obrębie ciśnienia maksymalnego pompy (zobacz tabela poniżej).
(3) G = pompa z żeliwa szarego, K = pompa ze stali nierdzewnej. Waga dla pomp z by - pasem bez płaszcza grzewczego, z wyjątkiem V25-2K i V30-2K, dla których by-pass dostarczany jest oddzielnie, w wersji z uszczelnieniem sznurowym dławicy

Wykonanie Ciśnienie bar Lepkość mm/s (cSt) Temperatura (°C) pH Pompy standardowe
1  2  
3(2)

4(1)

5(1)
Min Max Min Max
SPG  16(1) 8 4 16 20 100 100,000 -40 200 6-13 wszystkie
SP 12(1) 8 4 16 16 20 100,000 -40 200 6-8 wszystkie
ST4WG

16(1)
8 4 16 20 100 100,000 -40 200 6-13 wszystkie oprócz V85-2
SPHTR 12 8 4 16 20 20 100,000 150 300 6-8 do V80-2
ST4WAT - - 8 12 16 100 100,000 -40 200 6-8 wszystkie
ST4BS - 8 - 16 20 1 4,000 -40 200 6-8 wszystkie
SPK 12 6

4(3)
12 16 20 >100,000(3) -60 200 2-14 wszystkie oprócz V85-2
ST4K 16 6

4(3)
12 16 1 10,000 -60 200 2-14 wszystkie oprócz V85-2

1 - Max różnica ciśnień przy cieczach smarujących (Lepkość min 100 mm2/s)
2 - Max różnica ciśnień przy cieczach nie smarujących
4 - Max ciśnienie pracy
5 - Ciśnienie kontrolne
(1) V85-2, V90-2, max ciśnienie pracy 12 bar, ciśnienie kontrolne 16 bar V120-2, V150-2, V200, max ciśnienie pracy 8 bar, ciśnienie kontrolne 12 bar
(2) przy cieczach ściernych max prędkość obrotowa pompy musi być zredukowana do 1/3 danych katalogowych, aby nie skracać żywotności pompy


Pompy, pompy beczkowe, pompy dozujące, pompy krzywkowe, pompy magnetyczne, pompy membranowe,
pompy perystaltyczne, pompy procesowe, pompy przemysłowe, pompy wirowe, pompy zębate, pompy śrubowe,la vineria
GotLink.pl Pompy Zębate, Pompy Spożywcze, Pompy Zębate, Pompy Wirowe, Pompy i Armatura Przemysłowa,
      VARISCO - Producent najlepszych pomp zębatych o zazębieniu wewnętrznym
Copyright 2008 - 2018 by Luthmar             Wszelkie prawa zastrzeżone